Mats Warnolf AB

En gång i tiden var jag konsult inom Lotus Notes.
– Vi behöver hjälp, vi skall införa Notes! sade kunden
– Kul, sade jag. – Vad vill ni göra?
– Vi skall ha det till mail! svarade kunden
– Grattis, svarade jag. – Ni har skaffat världens dyraste mailsystem.

Idag hör jag samma sak av många kunder. De har redan börjat prenumerera på Microsoft 365 men bara slagit på mailen, och möjligen OneDrive för Business. Resten av Microsoft 365 ligger outnyttjat och kostar pengar. 
Behöver du stöd när det gäller införande eller administration av Microsoft 365Kontakta mig
Jag heter Mats och har lång erfarenhet av rådgivning, införande och administration av Microsoft 365. Som senior rådgivare har jag hjälpt många organisationer att få ett modernt arbetssätt med Microsoft 365. Jag har också hjälpt många beslutsfattare och administratörer med att förstå hur Microsoft 365 fungerar och hur tjänsten är i ständig förändring.

Mätbar produktivitet

En datorskärm med texten "Do More."

Microsoft 365 är ett varumärke som förknippas med slogans som ”Arbeta där du vill” och  löften om ökad produktivitet och bättre samarbete. Men för att uppnå det behöver du anpassa ditt arbetssätt efter de möjligheter verktygen ger. Tillsammans kan vi sträva mot att infria dina mål med Microsoft 365. 

Med människan i centrum

En fistbump mellan fem människor

Att införa nya verktyg är ett större ingrepp än du tror. Det berör dina medarbetares rutiner, det väcker känslor och det är inte ovanligt att införandet kommer att motarbetas av de som behöver de nya verktygen mest. 

Verkar det svårt? Det är det egentligen inte, men ett införande är en process som måste få ta tid och måste utföras med respekt för användaren.

​Jag är utbildad och certifierad som införandespecialist och kan hjälpa dig med arbetet att inte bara införa Microsoft 365, utan också det nya arbetssätt som ger dina medarbetare en känsla av att det faktiskt är en förbättring. 

En man som leder en workshop

Kunskaper och färdigheter

Som Microsoft Certified Trainer är jag också en resurs du kan använda för att utbilda dig själv eller dina medarbetare i både användning och administration av Microsoft 365. Exempel på workshops och utbildningar som jag kan hålla är:

  • Teams för Teamägare
  • Smartare digitala möten med Teams
  • Arbeta kollaborativt med Microsoft 365
Mats Warnolf

Om mig

Jag är Mats Warnolf

Jag är en betrodd rådgivare med fokus på Microsoft 365.

Address

Mats Warnolf
Mats Warnolf AB
Gamla Lommavägen 16
245 62 Hjärup